CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Cumplimiento de la obligación de información general del arte. 10 de la Ley española 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. El titular de la Web con URL www.odisseapark.com es ODISSEA PARK GRUP, S.L. (CIF. B66937988), en adelante con domicilio profesional en: Avenida del Mar 15, Santa Susanna (08398 Barcelona) España, y correo electrónico de contacto info@odisseapark.com

La realització de qualsevol comanda suposa l’acceptació de les condicions generals següents:

1.- ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:
  • a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
  • b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (des d’ara, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que demana dels processos de contractació fets entre els usuaris-clients (Des d’ara, “Els Clients”) de la pàgina Web de comerç electrònic ubicada a la URL www.odisseapark.com propietat de ODISSEA PARK GRUP, SL. Els clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que facin servir, contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot estar imprès i emmagatzemat pels Clients. ODISSEA PARK GRUP, SL. posa a disposició d’aquests, l’adreça de email info@odisseapark.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

2.- NORMES APLICABLES

Les presents Condicions Generals, estan subjectes a allò disposat a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, per el que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

ODISSEA PARK, SL. podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb la suficient antelació, amb la finalitat de millorar els serveis i productes oferts a través de www.odisseapark.com Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de www.odisseapark.com, s’entendrà per complert aquest deure de notificació. En tot cas, abans de fer servir els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

4.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
  • a. La utilització dels serveis de reserva suposarà l’acceptació plena i la validesa, de tots i cadascuns dels termes o condicions generals.
  • b. Procediment de contractació: Paga i senyal amb el mètode de pagament seleccionat. Quan així o demani el procés de reserva.
  • c. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida en efectuar el pagament del dipòsit. Quan així o demani el procés de reserva.
  • d. Cancel·lació: En cas de cancel·lació, es retornarà el 100% del dipòsit sempre i quan aquesta es produeixi amb un mínim de 24 hores d’antelació a la data d’arribada. En cas contrari, l’establiment no retornarà el dipòsit pagat en la formalització de la reserva.
    Aquesta clàusula NO aplica en el cas de reservas NO REEMBORSABLES, on la cancel·lació de la reserva implica la pèrdua del 100% del dipòsit.
  • e. Preus per habitació i nit: Els preus només són vàlids durant el termini que s’hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, ODISSEA PARK GRUP, SL. es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se l’indicaran durant el procés de reserva. Els preus són amb IVA inclòs.
  • f. L'entrada a l'habitació s'efectuarà a partir de les 14:00h. El dia de sortida haurà de desallotjar l'habitació abans de les 10:00h.

5.- SEGURETAT

Per oferir la màxima seguretat en les transaccions disposem del segell de confiança de Let's Encrypt, proveïdor líder de certificats SSL, capaç d’oferir una encriptació SSL més forta i una autenticació completa. Això garanteix que la informació es mantingui en privat entre el teu navegador i el servidor web que processa les pàgines de www.odisseapark.com.
D’aquesta manera, tant les dades personals com els referents al pagament queden totalment protegits.
El Segell Let's Encrypt de confiança i seguretat permet als visitants comprovar a primera vista que la web és de confiança i que la pàgina està validada i permet fer transaccions segures.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per ODISSEA PARK, SL. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i son titularitat exclusiva de ODISSEA PARK GRUP, SL. Mitjançant l’adquisició d’un servei, ODISSEA PARK GRUP, SL. no confereix al adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ODISSEA PARK GRUP, SL. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de ODISSEA PARK GRUP, SL. El client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a mes a mes del contingut inclòs a ODISSEA PARK GRUP, SL., als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per la seva programació.

7.- PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ODISSEA PARK GRUP, SL. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: per gestionar la reserva.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Comunicacions comercials: D'acord amb el que estableix la normativa vigent, ODISSEA PARK GRUP, SL. sol·licita el consentiment exprés per enviar-li comunicacions comercials i promocionals sobre les novetats dels nostres productes i/o serveis, per correu electrònic o altres mitjans equivalents. Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@odisseapark.com

Drets que assisteixen a l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Avinguda del Mar, 15 – 08398 – SANTA SUSANNA (BARCELONA).
Email: info@odisseapark.com

ODISSEA PARK GRUP, SL. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, ODISSEA PARK GRUP, SL. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui al seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.odisseapark.com garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir degudament actualitzats.

Els serveis de ODISSEA PARK GRUP, SL. no estan destinats a menors i ODISSEA PARK GRUP, SL. no demana ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

D’altra banda, ODISSEA PARK GRUP, SL. podrà recollir informació a través de dispositius com cookies o fitxers log sobre la navegació dels seus usuaris per www.odisseapark.com Aquests dispositius s’associen exclusivament a un únic usuari i el seu propi ordinador personal. En aquest cas, ODISSEA PARK GRUP, SL. només utilitzarà aquestes dades en conjunt amb la finalitat última de millorar els seus serveis. És possible que ODISSEA PARK GRUP, SL. comparteixi aquesta informació amb les seves empreses clients, però de la mateixa manera i en tot cas amb caràcter global i estadístic únicament.

El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus drets d’accés corresponents en la forma descrita anteriorment.

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del web. ODISSEA PARK GRUP, SL. es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a ODISSEA PARK GRUP, SL. Així mateix, ODISSEA PARK GRUP, SL. disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar tot accés no autoritzat a aquests, d’acord amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).

8.- NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin de fer-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de fer-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament fetes quan hagin estat lliurades en mà o be remeses per correu ordinari al domicili de l’altre part o al correu electrònic d’aquesta, o be a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altre.

9.- INFORMACIÓ I EXCLUSIONS

ODISSEA PARK GRUP, SL. fa els màxims esforços per assegurar-se de que la informació que apareix a aquesta pàgina Web és correcte i es troba actualitzada. ODISSEA PARK GRUP, SL. no es responsabilitza de les errades o omissions que puguin existir a la pàgina. ODISSEA PARK GRUP, SL. no pot controlar la manera de fer servir de l’usuari a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o prejudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de o no tenir connexió amb la manera de fer de la informació.

En cap cas resultaran afectats els drets que com a consumidor puguin correspondre legalment al client de ODISSEA PARK GRUP, SL.

ODISSEA PARK GRUP, SL. no pot revisar ni ha revisat totes les pàgines web enllaçades a aquesta, per tal que no és responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web enllaçades a aquesta correspon exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels terminis i condicions d’ús de les pàgines web consultades.

10.- MARQUES

Les marques i logotips que apareguin a aquesta pàgina web son marques de ODISSEA PARK GRUP, SL. i no poden fer-se servir en cap tipus d’anunci o altres materials publicitaris, relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut tret d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

11.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa a aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultes afectada, per no posada.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l’execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client seran l’exclusiva competència dels Tribunals de Barcelona.

13.- ELS FULLS OFICIALS DE QUEIXA/RECLAMACIÓ/DENUNCIA

L’article 211-14 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que s'emmarca dins els requisits aplicables a qualsevol tipus de relació de consum, a qualsevol relació establerta entre, d'una banda, empresaris, intermediaris o l'Administració com a prestadora de béns i serveis i, d'altra banda, les persones consumidores, estableix que tots els empresaris o empresàries han de disposar de fulls de reclamació o denúncia, de conformitat amb la regulació reglamentària corresponent.

És per això que ODISSEA PARK GRUP, SL. posa a disposició de l'usuari els fulls oficials segons el que estableix el Decret 121/2013 de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

Una vegada completat el full oficial i conforme l’article 7.3 de l'esmentada normativa, l'Usuari podrà remetre la sol·licitud a l'adreça postal Avinguda del Mar, 15 – 08398 Santa Susanna (Barcelona), o el correu electrònic info@odisseapark.com

Per a més informació de com procedir a una queixa, reclamació o denúncia, l'Usuari es pot dirigir a:
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/reclamacions/index.html

Turisme a Santa Susanna

El Aparthotel Odissea Park està situat en un entorn privilegiat a tan sols 100 metres de la platja i sobre l'atractiu passeig marítim de Santa Susanna.
A més a 5 minuts a peu de les estacions de tren i autobús amb connexió directa a Barcelona, Girona i aeroports.
Santa Susanna, és un oasi a la costa de Barcelona, que destaca pel seu ambient familiar, especialitzat en el turisme de sol, platja i naturalesa.

 
Traveller Review Awards 2021
Booking.com
Aparthotel Odissea Park ****
Superb
Hotels.com
Aparthotel Odissea Park ****
"Loved by guests" 2021
Hoteles.com
Aparthotel Odissea Park ****
Hall of fame Award 2020
Tripadvisor.com
Aparthotel Odissea Park ****
Superhost
Airbnb.com
Odissea Park Holiday Rentals